Vòng Quay Vũ Khí VIP

96% nỗ hũ trên 9999 kim cương
Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
*****Cu To Trúng 290 Kim Cương 33 giây trước
*****Quang Vo Trúng 23000 Kim Cương 4 phút trước
***** Phan Trúng 100 Kim Cương 6 phút trước
*****n Phuong Duy Nguyen Trúng 15000 Kim Cương 12 phút trước
*****Hieu Trúng 3000 Kim Cương 16 phút trước
*****Yên Trúng 4111 Kim Cương 20 phút trước
*****uyen Trúng 280 Kim Cương 22 phút trước
*****o Em Trúng 10000 Kim Cương 24 phút trước
***** Khánh Trúng 3000 Kim Cương 28 phút trước
***** Duong Trúng 245 Kim Cương 30 phút trước
*****n Nguyen Diem Binh Trúng 5000 Kim Cương 34 phút trước
*****n Ha Trúng 10000 Kim Cương 42 phút trước
***** Có Tên Trúng 7000 Kim Cương 44 phút trước
*****Tran Trúng 800 Kim Cương 48 phút trước